Komercia alebo...?

27-03-2015
    Stále častejšie a častejšie čítam, že Akadémia Bojového Umenia sa stáva komerčnou. Vraj to, čo robí jej zakladateľ robí preto, aby mal z toho osobný finančný zisk.   

         Pozrime sa na to teda bližšie.

         Cieľom Akadémie Bojového Umenia vždy bolo a bude šíriť bojové umenie našich starých otcov a ich otcov, našich predkov, pod názvom Bojová Veda. No  nakoľko sa  jej rady rozrastajú a pribúdajú záujemcovia, nemožno ďalej existovať už iba ako skupinka nadšencov. Žiaľ zákony republiky, v ktorej žijeme si vyžadujú mať nejakú právnu formu. Napriek dlhým zakladateľovým odmietaniam sa nakoniec z A.B.U. stalo občianske združenie. Veď hádam to bude nápomocné aspoň pri snahe o získanie rôznych grantov na to, aby A.B.U. vedela zabezpečiť aj pre ďalších záujemcov kvalitnú prípravu za rovnakých finančných podmienok.

         Akadémia Bojového Umenia, o.z. tu nie je preto, aby zarábala na výuke a prezentácii Bojovej Vedy. Je tu preto, aby to umenie šírila ďalej a navracala ľudí aj takouto formou naspäť ku koreňom našich predkov, k našej „dedovizni“.

         Nuž, ale veď posúďte sami.

          K výučbe sú potrebné:

 • pomôcky – zbrane – meč, luk, šípy, záchytné siete, terče, valašky ... a pod.,

 • priestor, kde výučba prebieha,

 • čas inštruktora, ktorý sa žiakom venuje  

            Základné pomôcky sú v Akadémii Bojového Umenia zabezpečené pre každého nového príchodzieho, aby sa plne mohol venovať Bojovej Vede hneď ako príde na tréning.

            K napredovaniu však nestačí jedna hodina týždenne. Veď ako sa vyjadril Bruce Lee:

  „Nebojím sa bojovníka, ktorý 10.000 kopov cvičil raz, no rešpekt mám pred bojovníkom, ktorý jeden kop cvičil 10.000-krát.“

  Ak chce žiak ovládnuť umenie boja, potrebuje ho cvičiť tak často ako sa len dá. Preto je všetkým členom A.B.U. odporúčané, aby si jednotlivé pomôcky časom zadovážili sami, nech majú s čím cvičiť doma a aj na tréningu. Ak je to v silách zakladateľa A.B.U., spojí viacerých žiakov a zorganizuje spoločný nákup pomôcok, aby pre nich získal množstevnú zľavu. No samotnej Akadémii z takého nákupu neostáva žiaden zisk. Ba neraz je to práve Akadémia – teda samotný zakladateľ, kto dotuje tých žiakov, čo si túto pomôcku pre svoju momentálne nepriaznivú finančnú situáciu nemôžu dovoliť kúpiť. 

            Priestor na výcvik sa zvyčajne neprenajíma. Ten poskytuje úplne zadarmo tá najlepšia telocvičňa aká kedy existovala, samotná príroda.

            Ináč je to ale s „trénerom“. Aby sa mohol žiakom venovať, musí k nim prísť. Musí si vo svojom dennom pláne nájsť čas. Tréningy zvyčajne prebiehajú v popoludňajších až večerných hodinách. Na požiadanie si môžu žiaci dojednať aj individuálnu hodinu. Tréner sa im neprestajne snaží vyjsť v ústrety. Aj tu sa mu však už neraz stalo, že ho žiak oslovil so žiadosťou o individuálnu hodinu, no tú mu neuhradil, pretože momentálne na to nemal financie. „Trénerove“ slová na to boli jednoduché: “zaplatíš keď budeš mať.“

           Veru, akáže je mi to komercia, keď:

 • Akadémia nemá fixný cenník zverejnený na web stránke,

 • „tréner“ na otázku nových záujemcov ohľadom tréningového poplatku odpovedá: „Zaplatíte, koľko uznáte za vhodné“,

 • žiakom vychádza v ústrety v prípade ich chvíľkových i dlhodobejších osobných finančných problémov - sú žiaci, ktorí ešte neuhradili ani jeden cent, no aj napriek tomu sa im 10 mesiacov pravidelne venoval; iným poskytol pomôcky (napr. novú šermiarsku masku) potrebné k ich ďalším tréningom, no oni to dodnes neuhradili,

 • ani raz doposiaľ neúčtoval žiakom zničené zapožičané pomôcky. Koľko šípov žiaci stratili v tráve? Koľko ich zlomili? Kto ich kedy rátal? Výroba takého šípu stojí minimálne 5,00 EUR. Tí „najúspešnejší“ zničili za tréning 4 šípy, no zaplatili len tréningový príspevok – 4,00 EUR,

 • za mnohými žiakmi dochádza desiatky kilometrov. Napr. za jednými až 70 km. A to, čo od nich dostane, je 8,00 EUR, keďže sú dvaja. Žiadne cestovné, žiadne diéty. Len tréningový poplatok,

 • stalo sa, že pre skupiny záujemcov zo vzdialenejších miest organizuje niekoľkodňové semináre iba za náklady na cestu,

 • žiaci Akadémie Bojového Umenia dostali ako darček tričká s logom Akadémie, pričom je bežné, že v iných bojových školách si takéto tričká musia zaplatiť,

 • z príspevkov za tréning, ktoré „tréner“ obdržal po tréningu, podporil zaplatenie víz a cestovné náklady jedného človeka, ktorý sa rozhodol ísť podporiť boj ukrajinského národa za svoju slobodu,

 • často organizuje tréningy mimo tréningový plán, za ktoré nežiada zaplatenie poplatku   

            Nuž, čo dodať na záver?

            ...

                                                                                                                        Marek