Podporte ďalšiu činnosť o.z. AKADÉMIA BOJOVÉHO UMENIA poukázaním finančného daru na č.u.: SK66 0200 0000 0035 1898 4159

 alebo zaslaním 2% dane.